Paattisten Neuvotteluyhdistys on nyt Paattisten Kyläyhdistys

Paattisten kylässä tapahtuu muutoksia, kun pitkään toiminut Paattisten Neuvotteluyhdistys on vaihtanut nimensä. Uusi nimi, "Paattisten Kyläyhdistys", astui voimaan virallisesti 27. marraskuuta 2023.

Tämä nimenmuutos heijastaa yhdistyksen halua kuvata entistä paremmin sen tehtävää ja tavoitteita. Kyläyhdistyksen toiminta on keskittynyt paikallisten asioiden edistämiseen, yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja kyläläisten hyvinvoinnin tukemiseen. Uuden nimen uskotaan selkeyttävän yhdistyksen roolia ja helpottavan sen tunnistamista kylän toimijana.

Paattisten Kyläyhdistyksen tehtäviin kuuluu erilaisten tapahtumien ja aktiviteettien järjestäminen, kylän perinteiden vaaliminen, sekä asukkaiden äänen kuuleminen ja edustaminen paikallisissa asioissa. Yhdistys on avoin kaikille kylän asukkaille ja toivottaa mukaan kaikki, jotka haluavat osallistua paikallisen yhteisön kehittämiseen.

Vaikka nimi onkin vaihtunut, Paattisten Kyläyhdistyksen sitoutuminen kylän hyvinvointiin ja kehitykseen säilyy vahvana. Uusi nimi on askel kohti entistä selkeämpää ja tehokkaampaa toimintaa kylän parhaaksi.